รายการสั่งซื้อ

# รายการสินค้า จำนวน รายละเอียด ลบ
ไม่มีมีรายการสินค้า

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

  • Office : 255/172 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Factory : 37 ซ.มหาเศรษฐี ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  • 087-105-5505 , 086-783-5400 , 042-731-012
  • jiraporn.phuphan@gmail.com หรือ chutima.phuphan@gmail.com
  • @ppgarment
  • ภูพานการ์เมนท์